Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 26-28/4/2020

Đức Thánh Cha tại nhà nguyện Thánh Marta ‘Chúng ta phải thận trọng để đại dịch không quay lại,’ (TOÀN VĂN)

Toàn văn bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: ‘Đúng là Dân Chúa thường làm cho người Mục tử mệt mỏi: nhưng người Mục tử luôn luôn phải ở gần họ’

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 23-25/4/2020

Huấn từ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng: Chúa nhật thứ Ba Phục sinh

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 21-22/4/2020

Đại dịch được nhìn dưới mắt của một bác sĩ Công giáo

Đức Giám mục Ý thông báo Thánh tích Gai Thánh đổi màu trong đại dịch Coronavirus