Bài đăng

Công bố Sứ điệp Ngày Người Nghèo Thế Giới Lần Thứ Nhất

Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha: Những đứa con được yêu, sự chắc chắn của niềm hy vọng