Bài đăng

Gia đình Thánh đã sống ở đâu trong Ai cập?

Hai mươi ba nhà thừa sai Công giáo đã bị giết trên thế giới trong năm 2017

Một cha dòng Phan sinh, một cha dòng Đa minh, và một cha dòng Tên vào tiệm hớt tóc …

Tại sao màu xanh lá và màu đỏ là màu của Giáng sinh?

Cuộc chiến của Đức Thánh Cha chống lại Satan

Người Hindu giúp chuẩn bị Giáng sinh, và những dấu hiệu hòa bình khác

Lý do tại sao chúng ta mừng Giáng sinh như hiện nay

Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter 1 - 12 tháng 12

TIẾP KIẾN CHUNG: Giáng sinh, Sinh nhật của Chúa Giê-su (Toàn văn)

HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN: Lễ Thánh Stê-pha-nô (Toàn Văn)

Người phụ nữ không mặc áo cố đánh cắp tượng Chúa Hài Đồng Giê-su tại Hang đá Giáng sinh của Vatican

Phép lạ thỏa ước ngừng bắn ngày Giáng sinh: Chiến Binh buông súng và hát những bài ca mừng Giáng sinh truyền thống và uống rượu