Bài đăng

Romania: Đây là câu chuyện của bảy vị Giám mục Tử đạo Đức Thánh Cha Phanxico tuyên phong Chân phước

‘Chúng ta đến đây như những người con về để gặp Mẹ chúng ta,’ Đức Thánh Cha nói tại Đền thánh Maria, Sumuleu Ciuc (Csíksomlyó) ở Romania