Bài đăng

Người Công giáo Thụy Điển là ai?

Đức Thánh Cha dâng Lễ cho các tín hữu đã qua đời ngày Lễ các Linh Hồn

Bản dịch đầy đủ: Họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha trên đường từ Thụy Điển về