Bài đăng

Đức Thánh Cha dâng Lễ: ‘Thập giá Đức Ki-tô là mầu nhiệm của tình yêu’

Những lời chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxico với các nạn nhân của bạo lực tại Tòa Khâm sứ ở Bogotá