Bài đăng

Vatican thực hiện xét nghiệm coronavirus, cho biết Đức Thánh Cha Phanxico không bị nhiễm virus

Toàn văn bản dịch bài giảng của Đức Thánh Cha Lễ Sáng Thứ Bảy tại Nhà nguyện Thánh Marta

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 16-20/3/2020