Bài đăng

Đức Thánh Cha nói về sự hiệp nhất và năng lực nói tiên tri trong lễ các Thánh Phêrô và Phaolô

Coronavirus: Đức Thánh Cha Phanxico tặng 35 máy trợ hô hấp

Trong giờ Kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha nhắc lại lời kêu gọi sống đời sống trọn vẹn với Đức Kitô

Chỉ có 3 ngày sinh nhật được cử hành trong lịch phụng vụ

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter ngày 21-25/6/2020

Người cha dượng, cha nuôi, và cha ruột, Thánh Thomas More là gương mẫu cho tất cả những người cha

TOÀN VĂN TIẾP KIẾN CHUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA: Lời cầu nguyện của Vua Đavít

Tàu Bệnh viện Giáo hoàng Phanxico tiếp tục hoạt động và trao tặng các giỏ lương thực căn bản trong vùng Amazon