Bài đăng

‘Sự tiến bộ xã hội lệ thuộc vào gia đình’ (Diễn từ của Đức Thánh Cha trước Liên đoàn các Hiệp hội Gia đình Công giáo Châu Âu (FAFCE)

Hỏi và Đáp của Đức Thánh Cha với ‘Thế giới Lao động’ ở Genoa