Bài đăng

CHUYÊN MỤC ZENIT: Một kỹ sư chuyển giao chương trình đời sống của mình cho Chúa

‘Công việc của anh chị em thường là âm thầm và khó khăn, nhưng rất quan trọng,' Đức Thánh Cha Phanxico cảm ơn những cảnh sát trại giam.