Bài đăng

Phép lạ được công nhận: Nữ giáo dân của Opus Dei cầu bầu ơn chữa lành cho căn bệnh ung thư da của một người đàn ông

HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN: Lễ Thánh Phê-rô và Phaolo