Bài đăng

‘Tín thác vào Chúa để chiến thắng nỗi sợ hãi’ – Lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxico trong những thời khắc hãi hùng (Toàn văn bài giảng Lễ sáng)

Đức Thánh Cha nói việc chúng ta cầu nguyện cho người khác là một tín hiệu tốt (Toàn văn bài giảng Lễ sáng)