Bài đăng

Vatican chuẩn bị cho Lễ Phong thánh Mẹ Teresa

Quốc vương Hồi giáo Mohammed: ‘Những kẻ dính líu đến chủ nghĩa khủng bố nhân danh Hồi giáo không phải là người đạo Hồi’

'Xin chào. Tên tôi là Mẹ Teresa. Tôi chỉ muốn đưa cho chị cái danh thiếp của tôi.’

Toàn văn phỏng vấn của Đức Thánh Cha Phanxico với 'La Vanguardia'