Bài đăng

Bài giảng của Đức Thánh Cha Lễ Kỷ niệm 25 năm thụ phong giám mục của ngài

HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN: Lễ hai Thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô

Lời của Đức Thánh Cha với những người tham dự Giải Cúp Bơi Lội “Sette Colli”

Tiếp Kiến Chung của Đức Thánh Cha: Niềm hy vọng, sức mạnh của các vị tử đạo

Trung quốc: Tòa Thánh kêu gọi thả Đức Giám mục Shao giáo phận Ôn châu

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước Liên đoàn Phòng Chống U Bướu