Bài đăng

Ý: Đức Thánh Cha tiếp chị Antonietta Gargiulo

TIẾP KIẾN CHUNG: Điều Răn thứ Năm ‘Chớ giết người’ (II) (TOÀN VĂN)