Bài đăng

Một phép lạ ở Aleppo cho Marconia?

Đức Thánh Cha Phanxico: Cho vay nặng lãi là làm nhục và sát nhân