Bài đăng

Trần trụi và bị bỏ rơi trước máng cỏ

Đức Thánh Cha Phanxico: Sứ Điệp Giáng Sinh và Phép Lành Tòa Thánh "Urbi et Orbi": toàn văn