Bài đăng

Đức Hồng y Turkson đọc diễn văn tại hội nghị Vatican về những bài học từ cuộc khủng hoảng dịch Ebola

Phỏng vấn của Đức Thánh Cha với Tuần báo ‘Tertio’ của Bỉ