Bài đăng

(Phỏng vấn riêng) Đức Hồng y Caffarra: “Những gì Sr. Lucia viết gửi cho tôi đang diễn ra ngày nay”

Đức Thánh Cha Phanxico: Hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần