Bài đăng

Roma mở cửa nghĩa trang nơi chôn cất Thánh Phaolo

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong Lễ Thánh Phê-rô và Phaolo

GIÁO HUẤN ANGELUS: Ngày lễ Thánh Phê-rô và Phaolo

Đức Giám mục Giáo phận Saskatoon thử sống vô gia cư trong 36 giờ trong một thử thách bác ái

Thánh giá biểu tượng Ngày Giới trẻ Thế giới

Toàn văn: Họp báo trên chuyến bay của Đức Thánh Cha Phanxico từ Armenia về