Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG: Điều Răn thứ Năm ‘Chớ giết người’

Kim Jong Un mời Đức Thánh Cha Phanxico đến gặp gỡ tại Bình Nhưỡng