Bài đăng

Thượng Hội đồng Giám mục: chúng tôi không tin vào một Thiên Chúa “google”

Lời cảnh báo ‘Sự đối đầu sau cùng’ với ‘phe chống đối Giáo hội’