Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 19-30/8/2019

Toàn văn họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha trên chuyến bay trở về từ Châu Phi (Phần II)