Bài đăng

Ít nhất có hơn 10.000 trẻ em chết mỗi năm do chiến tranh và xung đột

UAE: Tổ chức Aid to Church in Needs tổng hợp những cái nhìn về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha