Bài đăng

Lào: 7 Ki-tô hữu bị bắt trong Lễ Giáng sinh

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Lễ trọng Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa và Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 52