Bài đăng

Xem giây phút một thiếu nhi hỏi Đức Thánh Cha Phanxico rằng người cha vô thần của em có được vào Thiên đàng không

Sự thật về việc từ chức của Đức Benedict XVI: những tiết lộ trong một tài liệu mới