Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon với Thánh Lễ trong Vương cung Thánh đường Vatican

Đức Thánh Cha thúc giục các bạn trẻ tham gia ‘cuộc cách mạng lòng nhân hậu’