Bài đăng

Đức Thánh Cha dâng Lễ: ‘Cầu nguyện cần lòng can đảm và sự kiên trì’

Vatican khuyến khích giới trẻ tham gia vào cuộc họp tiền thượng hội đồng qua Facebook