Bài đăng

Tổng quan về Giáo hội Công giáo ở những quốc gia Xô-viết cũ

An ninh được thắt chặt ở Lộ-đức cho ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác Lên trời

Đức Thánh Cha ăn trưa với những người tị nạn ngài đưa về từ đảo Lesbos