Bài đăng

Đức Tổng Giám mục Auza nói về tầm quan trọng của nhân phẩm

Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ tại nhà nguyện Thánh Marta; sự ngu ngốc của những Ki-tô hữu cứng lòng