Bài đăng

Đức Thánh Cha nói các vị tử đạo là chứng tá đức tin, không chỉ là nạn nhân của sự diệt chủng

Tuyên ngôn của Hội nghị Thượng đỉnh các Thẩm phán chống lại nạn buôn người và tội phạm có tổ chức