Bài đăng

Hơn 2.500 bạn trẻ thừa sai chuẩn bị cho Đức Thánh Cha Phanxico ở Chile

KINH TRUYỀN TIN: Lễ Hiển linh