Bài đăng

Tượng Mẹ Maria Đồng Trinh cao nhất thế giới sắp được hoàn tất ở Philippines

Đại diện Quyền người Bản địa của LHQ cho ZENIT biết bà tin Thượng Hội đồng có thể bảo vệ quyền và ngăn chặn sự tàn phá Amazon