Bài đăng

Sứ điệp Phục sinh của Đức Thánh Cha và Phép Lành ‘Urbi et Orbi’

Người đã sống lại! Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Canh thức Phục sinh (Toàn văn)