Bài đăng

Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị ‘Luther: 500 năm sau’

‘Nguyện xin Chúa Giê-su Sống lại giữ vững anh chị em’ (Đức Thánh Cha nói với những người ở Mirandola, người thân của những nạn nhân của động đất)