Bài đăng

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố chương trình chuyến thăm Thái Lan và Nhật Bản của Đức Thánh Cha

TIẾP KIẾN CHUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA: Sách Tông đồ Công vụ và Phi-líp-phê