Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Chúa Giê-su thanh tẩy Đền thờ Giê-ru-sa-lem

Chuyến đi đến Geneva của Đức Thánh Cha làm nổi bật ‘sự hợp tác phong phú’ với Hội đồng Đại kết các Giáo hội