Bài đăng

Mặc dù vị linh mục thánh thiện này chết vì ung thư, đây là lý do ngài được công nhận là người tử đạo của Cộng sản Ba Lan

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước các Giới chức Chính quyền Ma-rốc, Ngoại giao đoàn