Bài đăng

Được sinh ra trong một phòng phá thai: Cô Gianna Jessen sống sót nói rằng cô được Chúa Giê-su cứu

Lào: “Trụ cột chính của Giáo hội là sự đau khổ của những Giáo hội địa phương”