Bài đăng

Tiếp Kiến Chung của Đức Thánh Cha: ‘Chớ làm chứng dối’

Đức Thánh Cha sẽ thăm Ma-rốc vào tháng Ba 2019