Bài đăng

Đức Thánh Cha dâng Lễ: ‘Xin Chúa ban cho chúng ta ơn sủng biết tuyên bố chấm dứt các cuộc chiến tranh trên thế giới’

Đối thoại của Đức Thánh Cha Phanxico với những cặp đính hôn ngày Valentine's 2014