Bài đăng

Những nhà thờ ở Hollywood nơi các ngôi sao điện ảnh quỳ gối

HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN: Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả, Đức Thánh Cha nhắc nhở ‘Không điều gì là không thể đối với Thiên Chúa’