Bài đăng

Đức Thánh Cha nói chuyện thân mật với Thiếu Nhi tại Giáo xứ Thánh Maria của Roma ở Setteville

Đức Thánh Cha: Người Ki-tô hữu không “đứng im tại chỗ” nhưng hãy can cảm