Bài đăng

Cha Primo Mazzolari: ngôn sứ của một bước đi ‘quá xa’

TIẾP KIẾN CHUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA: Các Thánh, những chứng nhân và bạn của niềm hy vọng