Bài đăng

Đức Thánh Cha thúc đẩy việc xúc tiến sự phát triển bền vững

Anh em sinh đôi 26 tuổi được truyền chức linh mục bên nhau trong cùng một ngày