Bài đăng

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxico Ngày Lương thực Thế giới 2018

Trung quốc: ‘Chúng tôi cảm nhận Giáo hội là một gia đình,’ hai đức Giám mục Trung quốc nói tại thượng hội đồng