Bài đăng

Người Công giáo Thái Lan háo hức được gặp Đức Thánh Cha Phanxico

Đức Thánh Cha nêu rõ những ích lợi – và những rủi ro – của công nghệ tiên tiến