Bài đăng

Đức Thánh Cha gặp gỡ Maradona và những cầu thủ khác trước trận bóng bác ái

Vatican lặp lại sự phản đối việc hợp pháp hóa ma túy

Đức Thánh Cha: Ki-tô hữu phải luôn luôn trên hành trình làm việc thiện