Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico khen ngợi các linh mục, tu sĩ, người sống đời tận hiến, chủng sinh, giáo lý viên ở Bangkok

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-10/11/2019

Renault tặng Đức Thánh Cha chiếc Dacia Duster, “được cải biến” thành xe giáo hoàng

Bangkok: Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng, quý trọng, hợp tác với nhau giữa các tôn giáo

Đức Thánh Cha thuật lại chuyến tông du đến Thái Lan và Nhật Bản

Đức Thánh Cha nói với giới trẻ Nhật: ‘Đừng bao giờ ngã lòng hoặc từ bỏ giấc mơ của chúng con’