Bài đăng

Chuyến tham quan ngắn nhà ở của giáo hoàng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 2-9/8/2019